Més Matadepera

No tenim por

Benvolguts conciutadans: Quan llegiu aquesta columna a la Gaseta de setembre, encara tindrem al cap i al cor el terrible atemptat terrorista del 17 d’agost a Barcelona i a Cambrils. Des d’aquesta ...

Compromís històric

Cap societat, cap govern, cap Estat pot negar que els últims set anys el poble de Catalunya ha demostrat la seva vocació democràtica sortint al carrer per a manifestar-se pacíficament i massiva tot ...

La política i l'ètica

El passat 29 de maig, en compliment del mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014 de 29 desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Ple de l’Ajuntament ...

Votarem SÍ. Guanyarem.

  La Constitució espanyola del 1978 i les institucions polítiques que la defensen no han reconegut mai els elements essencials d’una democràcia: la diversitat i el pluralisme polítics i el dret ...

Facebook

Twitter