Més Matadepera

El sector cultural a Catalunya i a Matadepera: el futur

 El passat 27 de febrer, l’ex-conseller Joan Manuel Treserras ens explicava, a la seva intervenció en el cicle de conferències que sota el lema “La República que farem” organitza la secció local d’ERC de Matadepera, que la societat catalana actual és el resultat de la confluència de diversos factors de tipus econòmic, demogràfic i sociològic. D’una banda, una profunda crisi econòmica que ha coincidit amb les darreres onades migratòries (tant de gent que ve a viure a Catalunya com de catalans que marxen a l’estranger); i de l’altra, un nou sistema de valors, divers i complex, que ha comportat un canvi en els models de vida de les darreres generacions. I ens deia que, en aquest context, la Cultura esdevé l’eina més idònia per establir les bases sobre les quals s’haurà d’articular una nova societat en el marc de la futura Nació Catalana.
En efecte, cultura y llengua són els factors essencials que conformen la nostra identitat en tant que són electives, escollides i no imposades. A més, totes dues són acumulables a d’altres bagatges culturals que qualsevol persona tingui o vulgui tenir al llarg de la seva vida. En aquest sentit, la diversitat en el terreny cultural és part necessària d’aquesta revolució democràtica protagonitzada pel poble català.

Matadepera, membre de l’Associació de Municipis per la Independència, no ha de ser aliena a la diversitat cultural i lingüística de la nostra societat, però sobretot no ha de ser aliena als valors que la llengua i la cultura catalanes representen per a la nostra identitat. S’ha de portar a terme una política cultural clara i ferma amb visió de futur que impliqui, des dels primers anys d’ensenyament dels infants i durant l’evolució mateixa dels joves, un contacte real i continu amb la nostra llengua i la nostra cultura. I encara que també sigui cultura,a nostra identitat. Hem de promo laa nostra llengua i la nostra culturalanes representen per a la nostra identitat. Hem de promo no n’hi ha prou en promoure l’esport. Quants nois i noies llegeixen en català a Matadepera? Quantes pel·lícules o dibuixos s’emeten en català a Matadepera? Quantes activitats es fan, entre els infants i el jovent, per a conèixer els nostres tresors arqueològics, la nostra Història? Matadepera necessita més art, més pintura, més literatura, més música, més teatre, més dansa, més fotografia, més creació, més tradició, més coneixement del què fan les nostres associacions per a promoure la cultura i per a promoure, al cap i a la fi, la vinculació entre les persones, les petites i les grans. 

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament