Més Matadepera

La política i l'ètica

El passat 29 de maig, en compliment del mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014 de 29 desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Ple de l’Ajuntament de Matadepera va aprovar per unanimitat el “Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals” i la constitució d’una comissió informativa de caràcter permanent denominada “Comissió del codi de conducta dels càrrecs electes”. Ambdues qüestions, fruit del conveni de la Xarxa de Governs Transparent de Catalunya (XGTC), integrada per la Generalitat, les diputacions catalanes, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Administració Oberta de Catalunya, tenen una importància cabdal perquè la vida política del nostre país transcorri d’acord amb uns principis ètics d’obligada observació i compliment.

 

De la intervenció que el grup municipal d’ERC va fer al Ple en defensa d’aquests punts de l’ordre del dia, en destaquem els següents aspectes: 1) el Codi de conducta és un bon instrument mitjançat el qual es regularà el comportament ètic dels càrrecs, electes o no, dels ens locals ja que estableix les normes de conducta i els principis del bon govern i, en conseqüència, rebutja qualsevol praxis política de moralitat dubtosa; 2) tant el Codi com la Comissió encarregada de fer el seguiment del seu compliment arriben amb molts anys de retard, precisament en un moment en què una part considerable de la ciutadania posa en qüestió l’honestedat i l’honorabilitat de la “classe” política en general, i dels càrrecs electes en particular; i 3) si ens hagéssim dotat d’instruments com aquest en el moment en què s’havia de fer, molt probablement la nostra societat s’hauria estalviat el decebedor degoteig de cassos que impliquen a persones, tingudes per honorables, i a partits, tinguts per honestos, imputats i jutjats per haver fet una gestió fraudulenta dels recursos públics. En resum, hauríem posat fre a la cobdícia, l’espoli i el lladronici.

 

Si l’activitat política vol ser l’autèntica tasca que dignifiqui l’home i la col·lectivitat, i no tan sols una lluita pel poder, s’ha de regir per principis morals. La gran majoria de persones que hi accedeixen, ho fan amb voluntat de servei i demostren, dia a dia, la seva integritat i la seva exemplaritat. La ciutadania s’ha convèncer, també dia a dia, que hi pot depositar la seva confiança. L’obligació de polítics i càrrecs electes és no decebre-la i, sobretot, dels principis morals, no fer-ne “paper mullat”.

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament