PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS, IMPOSTOS I TAXES PER L’ANY 2020

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS, IMPOSTOS I TAXES PER L’ANY 2020
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS, IMPOSTOS I TAXES PER L’ANY 2020

Des del Grup Municipal de ERC-Matadepera entenem que les ordenances fiscals poden jugar un paper important a l’hora de desenvolupar determinades polítiques públiques. Tenim doncs l’oportunitat d’aprovar unes modificacions de les ordenances fiscals que ens permetin avançar cap a un Matadepera socialment just, ecològicament sostenible i econòmicament pròsper i responsable. Amb aquesta finalitat, hem plantejat modificacions en 6 de les ordenances fiscals i taxes, que considerem necessàries per a desenvolupar els tres eixos mencionats.

Una Matadepera socialment justa: Adaptació de la bonificació de l’IBI al nombre de fills de les famílies nombroses.

Una Matadepera ecològicament sostenible: Increment de la bonificació de l’Impost de circulació pels vehicles elèctrics, bonificació per a l’adaptació dels habitatges existents als paràmetres de sostenibilitat, noves bonificacions a comerços o petites industries i a usuaris particulars.

Un Matadepera econòmicament pròspera i responsable: sol·licitem ampliar el període d’estacionament bonificat per l’Ajuntament a dues hores per tal de beneficiar el comerç de proximitat.

Considerem que ens trobem davant la possibilitat de trencar la dinàmica dels darrers anys i plantejar unes ordenances fiscals al servei de les persones. Amb aquesta lògica hem de treballar perquè les ordenances deixin de ser únicament un mecanisme de recaptació de recursos i esdevinguin un motor de transformació del municipi.

Veieu el document on consta tota la informació a continuació.