El feminisme a Matadepera

El feminisme a Matadepera
El feminisme a Matadepera

Recentment, ERC ha presentat una moció per declarar Matadepera municipi feminista, atenent a la gran quantitat de motius que fan palesa la discriminació que encara pateixen les dones. S’hi remarquen, entre d’altres, els desequilibris en igualtat d’oportunitats laborals i en les baixes per maternitat, la discriminació econòmica, la bretxa salarial i, òbviament, la violència masclista.

De fet, en el nostre poble ja hi ha inquietuds de diversos col·lectius que destaquen la necessitat d’emprendre accions reivindicatives i efectives al respecte, com ara el Grup de dones lliures de Matadepera i, més recentment, Saó Rebel.

Darrerament ho hem viscut en dues accions concretes: la cavalcada de reis i la baixada del pi a les festes de Sant Sebastià. En la primera, la comissió organitzadora, recolzada per Saó Rebel, va tenir la iniciativa de proposar l’adequació del discurs dels reis als nous tipus de famílies i les recomanacions de no sexisme en les joguines. També la comissió va voler canviar un rei per una reina, fet que no va reeixir.... En la segona, impulsada també per Saó Rebel, i seguint iniciatives d’anys anteriors, es va aconseguir la reserva d’un tram per a les dones que volguessin portar el pi. La resposta va ser massiva i cal agrair especialment el suport de la Germandat per fer-ho possible.

Ara bé, és fonamental remarcar que aquestes accions, a banda de visualitzar públicament exemples d’igualtat en actes lúdics, pretenen una lectura més profunda: conscienciar al gènere masculí i a tota la societat en general de les situacions de desigualtat a les quals les dones es veuen sotmeses, i això és així degut a que, des de sempre, el patriarcat ha exercit una influència dominant i majoritària en la vida de les persones. Amb aquestes accions, i amb moltes d’altres, hem d’aconseguir que s´acceptin i entenguin les propostes de canvi, s´interioritzin i es normalitzin.

En relació a aquesta embranzida en pro de la igualtat de gènere de Matadepera, celebrem que l’Ajuntament hagi gestionat l’elaboració d’un protocol per a valorar-ne la situació i determinar les indicacions adients per a abordar-la, si bé esperem que aquesta iniciativa no sigui només una proposta de bones intencions sinó que es faci realitat ben aviat i es tradueixi en la dotació de recursos i accions suficients en un futur immediat.