Sense mobilitat sostenible a Matadepera

Roman Odintsov
Roman Odintsov

Al darrer Ple de finals de maig, ERC Matadepera va presentar una moció, consensuada amb la resta de partits de l’oposició, per a la implementació d’un model de mobilitat segura, saludable i sostenible al nostre municipi. Ho vam fer moguts per la responsabilitat d’haver estat impulsors (al mes de setembre passat) de la declaració d’emergència climàtica al nostre municipi.

Matadepera té gran dispersió de població i fer front a la complexitat de la seva mobilitat no és assumpte senzill. La moció de maig estava pensada des de la proactivitat i va proposar tota una sèrie de mesures per millorar la mobilitat en el nostre municipi des de diferents eixos d’actuació: sol·licitant la petició dels recursos de DIBA del seu catàleg de serveis per a fer un nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, un Pla Director de la Bicicleta, un Pla de pacificació del trànsit i un Estudi de millora del transport públic. Vam reclamar la materialització del Camí Escolar Segur, una xarxa extensa de carril-bici, l'adequació dels horaris del transport públic a les entrades i sortides escolars, la posta en funcionament i l’ampliació de punts de recàrrega per als vehicles elèctrics, canvis en la flota de vehicles municipals i de transport públic cap als vehicles elèctrics, millores en la informació, dignificació de les parades de bus i proposant el transport a demanda com una alternativa viable per a la població amb dificultats de connexió a la xarxa de transport públic.

El resultat va ser francament decebedor. JuntsxMat va a la seva i va rebutjar la moció, només va acceptar que Matadepera s’adhereixi a l’AMTU (Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà). La manca d’ambició, de compromís i de projecte en matèria mediambiental per part de l’equip de govern és un fet innegable i aquí ens trobaran, incansables i fidels al nostre compromís amb la sostenibilitat de Matadepera. Persistirem.