Per la bona governança

Per la bona governança
Per la bona governança | Aman Jha

De tant en tant el ple de l’Ajuntament ens reunim en sessió extraordinària a iniciativa de l’Alcalde. El darrer ple extraordinari fou el 8M, dia internacional de la dona treballadora. D’aquest ple en destaquem una qüestió important de transparència i bona governança que cal rectificar.

Repetidament un del punts a aprovar als plens municipals és el reconeixement extrajudicial de crèdits, mecanisme establert dins l’ordenament jurídic per procedir al pagament d’aquelles factures per les que s’han contret obligacions sense consignació pressupostària. El grup municipal d’ERC Matadepera, en aquest darrer ple i en d’altres, hi hem votat en contra: per què? Les factures recollides en quatre partides diferents de subministrament i serveis pugen 74.321,04 euros. És només una part de l’import de factures de despeses realitzades l’any passat, exercici 2020, que no s’han pagat per manca de crèdit per no ser despeses de l’any 2021. En aquesta qüestió la intervenció és molt clara en tots els seus informes:“ .......despeses meritades durant l’exercici 2020 i que corresponen a necessitats periòdiques, recurrents i planificables que s’han generat sense que existeixi cap procediment contractual o bé sense procediment contractual adient”. I conclou que “...... manifesta objecció a la legalitat de les despeses exposades ......” i ens informade l’obligació de remetre els informes al Tribunal de Comptes. Els proveïdors han fet un servei o han subministrat alguna cosa i han de cobrar però la inexistència de contractes o que no s’hagi seguit el procediment contractual adient respon a una manera de fer viciada que es continua fent, malgrat les nostres queixes.

La bona voluntat no és suficient per resoldre la manca de planificació, cal establir la planificació dels contractes adients i esborrar qualsevol dubte d’enriquiment injust per part de l’Administració.

ERC-AM: 90 anys d’ERC, 90 anys de compromís amb Catalunya