Convivència i respecte mutu

Convivència i respecte mutu
Convivència i respecte mutu | PNW Production

En els darrers anys i per diversos motius, el canvi en les formes de relacionar-se però també i en especial el tancament i limitacions per la pandèmia del Covid-19, Matadepera ha vist créixer les queixes per soroll, trànsit, brutícia i baralles al carrer a les nits dels caps de setmana i festes assenyalades, que a vegades tenen el seu origen en les entrompades però també en les festes privades a les urbanitzacions o en les trobades al carrer sense consum d’alcohol. És un fenomen que s’està produint arreu del país i que requereix d’una mirada àmplia per tal de donar respostes a la preocupació i conseqüències que genera.

 

Des d’Esquerra plantegem al Ple de l’Ajuntament de finals de setembre, doncs, de forma oberta, participativa però resolutiva una resposta que permeti abordar aquesta problemàtica:

 

  • el comunicatiu que inclou la senyalització urbana, al carrer.

  • presència policial mentre està ocorrent.

  • la posterior neteja de l’espai.

  • un punt de trobada col·laboratiu i empàtic que permeti exposar totes les sensibilitats, interessos i necessitats de tothom que s’hi senti implicat.

 

Per això reclamem que s’ iniciï:

 

  • Una campanya intensiva per la convivència i el civisme.

  • Definir els àmbits d’actuació com “Zones d’actuació per garantir el descans i la convivència veïnal.

  • Reforçar la presencia policial en aquestes zones.

  • Instal·lar sonòmetres als espais més concorreguts i de pas.

  • Acompanyar cadascuna de les accions d’una campanya de comunicació de gran difusió.

 

Cal pendre decisions, Matadepera és un poble on el civisme sempre ha estat present; el descans cal que sigui un fet doncs el necessita tant el més jove com el més gran.

 

Hem reclamat la llibertat immediata del President Puigdemont detingut a Itàlia. Sense AMNISTIA I AUTODETERMINACIÓ no serem mai un país lliure.