Més sostenible i per a tothom

Més sostenible i per a tothom
Més sostenible i per a tothom

El mes d’octubre de cada any es porten les ordenances fiscals a ple extraordinari, per definir els impostos i taxes municipals, i, en conseqüència, establir quins seran els ingressos del pressupost de l’Ajuntament pel 2022.

 

Els ingressos de Matadepera són de 1.368,33 €/h (euros per habitant), aquesta quantitat és semblant a d’altres municipis, com és el cas de Vilassar de Dalt o d’Alella i superior a la de Viladecavalls que ingressen 1292,51 €/h. El 70 % d’aquests ingressos provenen de la butxaca de les famílies amb impostos com l’IBI, de les noves obres, de les plusvàlues, de l’impost de circulació, el clavegueram, guals, esports, de les escoles bressol, de la deixalleria, de l’Escola de música i la resta arriben de les altres administracions com la Generalitat, Diputació, Consell Comarcal i l’Estat.

 

El fet és que som un municipi dormitori amb molt poques empreses ubicades dins el municipi i que contribueixin amb l’ IAE a la despesa i manteniment del serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament. Des d’Esquerra, estem treballant per facilitar la vinguda d’empreses al municipi que donin ocupació i trenquin la inèrcia de poble dormitori.

 

Som partidaris de no augmentar més la pressió fiscal, ans el contrari: proposem fórmules de deduccions o bonificacions que suavitzin els impostos a les economies més vulnerables i per això proposem fer impostos progressius en funció de les diverses precarietats i situacions personals que a la comunitat matadeperenca es produeixen, sigui el cas de famílies monoparentals o les nombroses.

 

Si el 2020 ha estat l’any de l’impuls de les renovables, cal fer un pas més cap a la transició energètica i bonificar la reducció al consum energètic tot millorant l'eficiència energètica, tant dels edificis públics com dels habitatges particulars. Treballem per fer-ho realitat, per un poble més sostenible i per a tothom.