Escola i llengua

Escola i llengua
Escola i llengua

La immersió lingüística ha fet possible l’aprenentatge equilibrat de les dues llengües oficials de Catalunya, un model pedagògic d’èxit que ha estat avalat pel Consell d’Europa (19 de setembre de 2019); els estudis existents posen de manifest que l’aprenentatge del català a l’escola amplia la capacitat comunicativa de l’alumnat i incideix positivament en els seus aprenentatges.

Els professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible aquest model educatiu català i són els qui han fet els esforços gràcies als quals l’escola ha mantingut tothora la seva funció de cohesió social i de convivència democràtica: reconeixem i agraïm públicament la seva tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat.

El català continua sent una llengua minoritzada i sotmesa a un procés permanent d’erosió i exclusió de determinats àmbits de la vida pública (xarxes socials, plataformes digitals, judicatura, carrers), el darrer episodi del qual ha estat la no admissió a tràmit del TS del recurs presentat pel Departament d’Educació contra la darrera sentència del TSJCat.

El model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure i que no separa els infants i joves per la seva llengua d’origen.

Els municipis són un element clau del sistema educatiu català i per això els d’ERC Matadepera:

Denunciem que cap tribunal pot usurpar la capacitat dels centres educatius de prendre les decisions pedagògiques i didàctiques oportunes per assegurar la formació lingüística i comunicativa de l’alumnat i que qualsevol actuació feta al marge d’aquestes consideracions educatives suposa una distorsió greu en el procés d’aprenentatge de l’alumnat.

Defensem el model d’escola catalana i la necessitat de continuar aplicant i avançant en l’ús social del català mitjançant els projectes lingüístics de les escoles.