SOS-tenibilitat a urgències II

SOS-tenibilitat a urgències II
SOS-tenibilitat a urgències II | Pilar Blasco

Portem un retard incomprensible en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les teulades municipals. Segons l’equip de govern, aquesta serà una inversió amb poc retorn perquè tant l’Escola de Música, com les instal·lacions esportives consumeixen electricitat a la tarda-vespre, quan ja no hi ha pràcticament generació d’electricitat. Seguint el seu criteri, no entenem com no van prioritzar cobrir de plaques fotovoltaiques les teulades dels centres escolars públics, que sí consumeixen una gran quantitat d’energia elèctrica en hores de màxima producció i quan es té la competència per cooperar amb l'administració educativa en la creació, la construcció i el manteniment dels centres docents públics. Creiem que s’ha de canviar totalment el punt de vista al respecte i entendre el gran benefici que reporta a la ciutadania i al medi ambient. A més, a l’espera que el marc normatiu s’adapti a les noves realitats d’usos i generació d’energia, sempre s’és a temps de desenvolupar comunitats energètiques amb el veïnatge d’un radi de 500 metres respecte a la instal·lació municipal: estalvi i servei públic.

No se’ns oblidi que toca renovar el contracte del subministrament energètic municipal i que estem en mans de l’oligopoli energètic espanyol. Amb unes tarifes d’escàndol, la despesa energètica a la qual haurà de fer front el nostre municipi es dispararà. Amb quins diners pagarem aquesta manca de previsió? Doncs amb els impostos de la ciutadania de Matadepera. Entenem que, si més no per estalvi, no hi ha excusa en la manca d’acció de l’equip de govern.

Consumir energia auto-produïda és un gran exercici de sobirania i, en un país que volem lliure de servituds, la sobirania energètica i alimentària haurien d’estar en el centre de totes les polítiques prioritàries. Continuarà.