Mobilitat insostenible

Mobilitat insostenible
Mobilitat insostenible

Matadepera viu d’esquenes als criteris de sostenibilitat i reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Vivim ancorats en el dia de la marmota des de fa més de vint anys i és que, per molt que s’hagin introduït elements puntuals de millora, el model de mobilitat mataperenc continua anant de bracet amb el vehicle particular. Observar les entrades i sortides dels centres educatius del nostre municipi fa posar la pell de gallina: col·lapse circulatori, soroll, contaminació, dificultat per estacionar.

Paralel·lament, estem veient polítiques per abaratir el preu dels títols de transport públic. De fet, nens i joves fins als 16 anys poden viatjar-hi de forma gratuïta. Es beneficia la nostra població d’aquesta mesura d’estalvi? La majoria no, perquè el servei és insuficient. Els horaris de la línia M8A estan fets d’esquenes a les necessitats de les famílies i joves de la nostra Matadepera, i també dona l’esquena als estudiants que venen de Terrassa. No és acceptable que aquesta ineficàcia continuï, la nostra població no s’ho mereix. I en el supòsit que es millorés la freqüència de pas del bus, què passa amb tota la població que no té una parada prop del seu domicili? Donem per fet que és el preu que han de pagar per viure en un poble com el nostre? A nosaltres ens sembla que NO. Afegim que tampoc es disposa d’una infraestructura suficient de recàrrega de vehicles elèctrics.

Finalment, és inadmissible que un municipi de quasi 10.000 habitants no disposi d’una xarxa de carril-bici que comuniqui convenientment i de forma segura les diferents urbanitzacions amb el nucli urbà. No ens enganyem, ara per ara, moure’s per Matadepera en bicicleta és una activitat de risc. Entretant el partit a govern es vanta en anuncis a les xarxes de fer-hi alguna cosa a l’entrada del poble, pel Torrent de la Betzuca, però les obres les paga la DIBA i la zona és terrassenca, sap greu.