Més Matadepera

El Camí Amic

Entre les propostes destacades al programa presentat per ERC a les Eleccions Municipals de 2015 hi havia l'establiment d'un camí escolar anomenat “camí amic” que anés des de diverses parts del poble a les escoles d’Educació Primària i l'institut d’Educació Secundària. Un itinerari que donés seguretat a les famílies dels alumnes que habitualment van sols a l'escola.

Entenem que s'ha de tractar d'una via de circulació preferent, que ha de quedar ben senyalitzada tant pels vehicles com pels vianants, ha d’estar formada pels itineraris més utilitzats pels alumnes i ha de garantir que anar a l'escola sigui una activitat agradable i segura. 

Cal no oblidar, però, que en la línia del que vam exposar en el programa municipal d’educació, aquesta proposta, hauria de formar part d’un marc de treball més ampli, el “Projecte Educatiu de Poble” que és qui hauria de definir els valors i les actituds dels aspectes bàsics del model de persona que conjuntament volem formar i les diferents actuacions relacionades en l’àmbit de l’educació a Matadepera. En aquest sentit, el camí amic hauria de ser una d’aquestes actuacions que s’hauria de desenvolupar en l’àmbit de l’educació comunitària i, per tant, fomentant la implicació i la coresponsabilitat per part de tothom.

Sembla que l'actual equip de govern ha recollit la proposta de crear el camí amic i es planteja dur-la terme. Confiem que es tracti d'un projecte coordinat on es convidi a participar-hi a tots els agents implicats tant les institucions com els usuaris de la via pública. 

També, esperem que aquesta iniciativa vagi més enllà i es continuï treballant en aquesta línia amb la creació d’un Consell Municipal de Coordinació per l’Educació que, entre d’altres, es proposi elaborar un Projecte Educatiu del Poble i s’agafi el compromís de treballar coordinadament amb les diferents institucions educadores  de Matadepera tant les que treballen en el marc de l’educació formal com les que ho fan en la no formal per tal de fomentar una formació integral dels nostres infants i joves. 

 

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament